Jeugdwet

De Jeugdwet regelt zorg en ondersteuning aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze kinderen hebben vaak tijdelijk ondersteuning nodig bij het opgroeien.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet kunt u het beste contact opnemen met het wijkteam van uw eigen gemeente of met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In sommige gevallen kan ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist u verder op weg helpen.

WLZ

Heeft u langdurige, intensieve zorg nodig dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg.

Meer informatie over wat de WLZ inhoudt en hoe u een aanvraag kunt doen, leest u op de website van het CIZ: www.ciz.nl.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg is de instantie die bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie.

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt financiële vergoeding voor personen ouder dan 18 jaar die een paar uur per week begeleiding nodig hebben. Het doel van de WMO is om er voor te zorgen dat ze zelfstandig kunnen blijven wonen en dat ze daarnaast de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Dit kan dus bijvoorbeeld ook een dagbestedingsplek zijn. Meer informatie over de WMO kunt u opvragen bij het WMO-loket van uw eigen gemeente of door contact te zoeken met het sociaal wijk team van uw gemeente.