Zorgboerderij de Havezathe is lid van CBZ (Coöperatie Boer en Zorg): een coöperatieve samenwerking van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Geworteld in de samenleving staan we samen sterk voor de beste zorg en ondersteuning aan de deelnemers en bewoners. Elke zorgaanbieder vanuit zijn eigen, unieke omgeving en geënt op de kracht van CBZ. CBZ, natuurlijk betrokken

Hét kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen, en het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg, is het ‘kwaliteit laat je zien’ keurmerk. Zorgboeren die met dit keurmerk werken zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelingsmogelijkheden voorop.

Dit keurmerk wordt jaarlijks toegekend na een toetsing van jaarverslagen en drie-jaarlijks getoetst d.m.v. een audit.

Dit is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te kunnen bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak. 

Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn. Dit keurmerk, ontwikkeld en uitgegeven door GD Diergezondheid, toont aan dat het bedrijf maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmettingen te beperken.

Dit keurmerk wordt jaarlijks toegekend na een toetsing en goedkeuring door de betrokken dierenarts.

De Havezathe is een erkend leerbedrijf. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma’s.

Wij zijn ook lid van de VUZB! De VUZB is een vereniging van zelfstandige zorgboerderijen die gevestigd zijn in de provincie Utrecht. Dit zijn 16 boerderijen die aangesloten zijn bij deze vereniging en hebben naast de agrarische invulling op hun bedrijf, ook een zorgtak ontwikkeld. Hierbij wordt zorg, vaak dagbesteding, geboden aan mensen met een zorgvraag, deze zorgvraag kan heel divers zijn.